Нормативно–правові документи щодо організації виховної роботи в закладі

Конвенція про права дитини

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України «Про охорону дитинства»

Концепція патріотичного виховання

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243 ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Лист МОН Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

Національна доктрина розвитку освіти

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»

Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном

Конституція України

Цивільний кодекс України

Закон України «Про загальну середню освіту»

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей

Закон України «Про освіту»