Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Міністерством освіти затверджений порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти.

Документ визначає механізми зарахування дітей до шкіл для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти, а також переведення учнів з одного закладу освіти до іншого або їх відрахування зі шкіл.

Затверджений порядок визначає, що заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, має подаватись до 31 травня.

ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ

 • До 1 класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.
 • Прийом дитини до закладу здійснюється на безконкурсній основі.
 • Зарахування учнів до  закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)
 • Зразок заяви про зарахування до закладу освіти

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

 • Батьки повинні дати згоду на обробку власних персональних даних.
 • Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні. У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ 2-11 КЛАСІВ

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого.

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого учень чи один з його батьків (для учнів, які не досягли повноліття) має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

Підставою для зарахування дитини є:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копія свідоцтва про народження дитини або копія паспорта;
 • документ про базову загальну середню освіту та додаток до нього (для учнів 10-11 класів);
 • табель успішності (у випадку зарахування в середині навчального року-виписка поточних оцінок);
 • особова справа дитини;
 • медична довідка встановленого зразка;
 • згода встановленого зразка на обробку персональних даних.

За довідками звертатися за телефоном +38 (05134) 3-25-11