НУШ

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.


“Нова українська школа” концептуальні засади реформування середньої школи

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи (затверджені наказом МОН України від 23.03.2018 р. №283)

Держаний стандарт початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №17)

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів та організації освітнього процесу в початковій школі закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році

Типові освітні програми для 1-2 класів НУШ

Типова освітня програма для 3 класу під керівництвом О.Я. Савченко

Рекомендації щодо заповнення класного журналу НУШ

Зразок записів в журналі 3 клас

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 3 клас

Додаток 1 до методичних рекомендацій оцінювання учнів 3 класу

Свідоцтва досягнень 1та 2 клас

Свідоцтво досягнень 3 клас

Електронні версії підручників НУШ

Нова українська школа. Веб-ресурс НУШ

Концепція Нової української школи (МОН)

Онлайн-курс для вчителів початкових класів

План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”