НУШ

Додаток до наказу НВК №3

Від 12.01.2018 № 33/01-04

 

ПЛАН
заходів з реалізації основних положень

Концепції «Нова українська школа»

на 2018 рік

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Створення нового освітнього середовища:

– придбання комп’ютерної техніки, мультимедійного та іншого обладнання, оснащення сучасними приладами навчання кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

– матеріально-технічне забезпечення класних кімнат для учнів1-х класів відповідно до вимог Концепції Нової української школи;

– облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання

Протягом року Директор Осипова Т.М., Заступник директора з НВР Бондар О.В.
2. Поступове переоснащення закладу для  наскрізного застосування ІКТ в освітньому процесі Постійно Заступник директора з НВР

Бондар О.В.

3. Формування сучасного освітнього простору шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій  у навчально-виховний процес Постійно Адміністрація освітнього закладу
4. Інформування громадськості та педагогічної спільноти про особливості навчально-виховного процесу в умовах Нової української школи Постійно Адміністрація освітнього закладу
5. Оновлення змісту діяльності шкільної бібліотеки шляхом впровадження ІКТ Постійно Бібліотекар Губа С.Б.
6. Впровадження різноманітних форм навчання батьків учнів із метою формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства Постійно Заступник директора з ВР Костюк О.М., класні керівники
7. Створення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у закладі освіти, організація інклюзивної  форми навчання (за потреби) Постійно Адміністрація освітнього закладу
8. Забезпечення обов’язкового оприлюднення закладом освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел Постійно Директор Осипова Т.М., головний бухгалтер

Оладенко-Христя Ю.О.

9. Опрацювання питання функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (наглядова або піклувальна рада) ІV квартал Директор Осипова Т.М., заступник директора з ВР  Костюк О.М.
І. Організаційна робота
1.1 Створення банку даних учителів початкових класів, які будуть працювати в 1-х класах у 2018-2019 н.р., у 2019-2020 н.р. До 15.01.2018

До 10.02.2019

Заступник директора з НВР Бондар О.В.,

керівник м/о Можаровська Г.А.

1.2 Ознайомлення та аналіз нормативно-правового забезпечення запровадження Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти Постійно Директор Осипова Т.М., заступник директора з НВР Бондар О.В.
1.3 Обговорення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Заступник директора з НВР Бондар О.В.,

керівник м/о Можаровська Г.А., учителі початкових класів

1.4 Ознайомлення з науково-методичною та навчальною літературою організації освітнього процесу відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Заступник директора з НВР Бондар О.В.,

керівник м/о Можаровська Г.А., учителі початкових класів бібліотекар  Губа С.Б.

1.5 Ознайомлення з інтернет-ресурсами організації освітнього процесу відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української школи Постійно Заступник директора з НВР Бондар О.В.,

керівник м/о Можаровська Г.А., учителі початкових класів

1.6 Висвітлення виконання заходів щодо впровадження Нової української школи на сайті закладу Постійно Заступник директора з НВР Бондар О.В.
1.7 Забезпечення наступності у роботі  ДНЗ №6 і початкових класів школи Постійно Бондар О.В.
1.8 Організація роботи по поступовому переоснащенню класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» 2017-2022 н.р. Директор Осипова Т.М.
ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
2.1 Участь педагогів в онлайн-опитуваннях  щодо впровадження Держстандарту Постійно Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
2.2. Участь педагогів в онлайн-обговоренні Проектів Типових навчальних програм для початкової школи Січень 2018 Учителі початкових класів
2.3 Реєстрація на онлайн-курси НУШ для вчителів та заступника директора на сайті студії онлайн-освіти EdEra та проходження курсів. Січень 2018 Заступник директора з НВР Бондар О.В.,

учителі початкових класів

2.4 Науково-методичний семінар-тренінг «Педагогічні технології розвитку особистості школярів з особливими потребами» листопад 2018 Керівник м/о Можаровська Г.А.

Учителі початкових класів

2.5 Участь у навчальних вебінарах для вчителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи 2018-2019 н.р. Вчителі початкових класів
ІІІ. Організаційно-методична робота
3.1 Створення творчої групи «Нова українська школа: реалії та перспективи» Серпень 2018 Прімак О.І.
3.2. Організація психолого-педагогічного супроводу щодо запровадження Концепції Нової української школи Вересень 2018 Топиліна А.А.
3.3 Майстер-клас «Вчимося створювати леп-бук» Вересень 2018 Учителі початкових класів, які будуть працювати в
1-х класах у 2018-2019 н.р.
3.4 Майстер-клас «Сторітеллінг: прийоми навчання розповіді історій» Жовтень 2018 Прімак О.І., Васалатій А.Д.
ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду 
4.1 Вивчення передового педагогічного досвіду вчителя початкових класів Шраменко Т.О. з питань упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018-2019 н.р. Учителі початкових класів
4.2 Відвідування ЗЗСО №8, який є пілотними з упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018-2019 н.р. Заступник директора з НВР Бондар О.В., керівник м/о Можаровська Г.А.,

учителі початкових класів

                 V. Аналіз діяльності
5.1 Вивчення питання впровадження Державного стандарт  початкової загальної освіти та розгляд питання на педагогічній раді школи Щороку Бондар О.В.

 

 

 

 

ЗДНВР                                                                   Бондар О.В.