Хемогетеротрофи

Хемогетеротрофи – це мікроорганізми, що використовують хімічну енергію, що вивільняється в процессф окиснення органічних речовин. Для синтезу речовин вони також утилізують готові органічні сполуки – джерела вуглецю. До них відносять більшість мікроорганізмів.

Вони широко поширені в природі, їх життєдіяльність має велике значення для кругообігу речовин у природі. Деякі з них викликають пошкодження харчових продуктів, а інші в процесі метаболізму утворюють продукти, що представляють практичний інтерес, і тому використовуються в різних виробництвах, заснованих на життєдіяльності цих мікроорганізмів.

Хемогетеротрофи мають чотири способи отримання енергії: аеробне дихання, неповне окиснення, бродіння і анаеробное дихання.

 

аеробне дихання. Повне окиснення глюкози

С6Н12О6 + 602 —— >- 6С02 + 6Н20 + 2822 кДж

Неповне окиснення. Окиснення етилового спирту до оцту

С2Н5ОН + 02 —— СН3СООН + Н20 + 487 кДж (насправді енергії 1369 кДж але окиснення неповне, тому цей процес малоенергоефективний)

Бродіння (безкисневий процес який дає дуже мало енергії)

С6Н1206 ————– 2С2Н5ОН -+- 2С02 + 118 кДж

Бувають і інші види бродіння, молочнокисле, маслянокисле)

Анаеробное дихання

Нітратне 5С6Н12О6 + 24КNO3 ———- 24КНС03 + 18Н20 + 12N2 + 6СО2 +1760 кДж

Сульфатне С6Н12О6 + ЗК2S04 ЗК2С03 + ЗС02 + ЗН20 + ЗН2S + 1760 кДж