Хемоавтотрофи

Хемоавтотрофи – це мікроорганізми, що використовують хімічну енергію, що звільняється при окисленні неорганічних речовин (таких як аміак, сірководень, закисное залізо Fеа + і ін.), для синтезу органічних речовин з неорганічного джерела вуглецю – С02. Про групу хесоафтотрофів

До них відносяться нітрофікуючі, тіонові бактерії, залізозобактерії, безбарвні сіркобактерії, водневі бактерії.

Більшість бактерій та архей, що живуть в екстремальних оточеннях, є первинними виробниками цих екосистем. Дослідники еволюції вважають, що перші організми, що населили Землю, були хемоавтотрофами, що виробляли кисень як побічний продукт і пізніше розвилися до гетеротрофних (таких як тварини) та автотрофних фотосинтезуючих організмів (таких як рослини).

Нітрофікуючі бактерії окислюють аміак (NH3) спочатку до нітритної, а потім до нітратної кислоти:

 

2NH3 + 302 ——— 2 NH02 + 2Н20 + Энергия

2 NH02 + 02 ———— 2 NH03 + Энергия

 

безбарвні сіркобактерії, окиснюють сірководень спочатку до атомарної сірки, а потім до сірчаної кислоти

2S + 02 ————- > 2Н20 + S2 + Энергия

S2 + 302 + 2Н20 ——— > 2Н2S04 + Энергия