фотоавтотрофи

Фототрофи або фотоавтотрофи або фотосинтетики – організми, які здійснюють фотосинтез. Використовуючи енергію сонячного світла, вуглекислий газ і вода перетворюються на органічні матеріали, які використовуються в клітинних функціях, таких, як, наприклад, біосинтез і дихання.

В екологічному контексті, вони забезпечують живлення для всіх інших форм життя (окрім інших фототрофів, хемотрофів). У наземних екосистемах, рослини – домінуюча форма фототрофів, хоча водні оточення містять ряд фототрофних організмів, наприклад водорості, і бактерії (наприклад, ціанобактерії, які складають переважну більшість організмів Землі за масою).

Фотосинтез (під дією світла)

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2