Раді вітати Вас на нашому сайті!

Мова навчання: Українська

Кількість учнів: 352

Структура та органи управління закладу освіти

Структура навчально-виховного закладу забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів. Вознесенський НВК “ЗОНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” №3  створений згідно чинного законодавства України та знаходиться у комунальній власності Вознесенської міської ради Миколаївської області.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом опорного закладу.

Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

Структура ЗОНЗ

Вознесенський НВК “ЗОНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” №3

У закладі функціонує 16 класів, з них :

  • початкова  школа І ступеня (1-4 кл.) – 6 класів;
  • основна школа ІІ ступеня (5-9 кл.) – 18 класів;
  • старша школа ІІІ ступеня (10-11 кл.) – 2 клас

 

 

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Управління навчальним закладом носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи:

  • педагогічну раду – постійно діючий дорадчий орган;
  • методичну раду;
  • батьківський комітет;
  • профспілковий комітет;
  • учнівський парламент 

 

У навчальному закладі функціонують такі  методичні обєднання:

–  вчителів початкових класів;

– вчителів суспільно-гумонітарного циклу

– вчителів художньо-естетичного циклу та фізичного виховання

– вчителів природничо-математичного циклу

– класних керівників

Служби супроводу навчального закладу

Бібліотека

Головним завданням шкільної бібліотеки є надання допомоги учням та вчителям у навчавльно-виховному процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Завідуюча бібліотекою — Губа Світлана Борисівна

Соціально – психологічний супровід

Психологічний супровід здійснює практичний психолог школи.

Психолог — Зінюк Вікторія Михайлівна

Медичний супровід

Медичний супровід учнів здійснюється медичною сестрою шкільного медичного кабінету.

Медсестра – Погоріла Катерина Вікторівна